TANITIM

Yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21/10/2011 tarihli ve 21844 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/11/2011 yılında kurulmuş; 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren İngilizce hazırlık sınıfları oluşturulmuş ve öğretime İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin; İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler, bölümü öğrencileri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun; Uluslararası Ticaret, ve Bankacılık ve Finans bölümü öğrencileri, Mühendislik Fakültesi’nin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Biyomühendisliği bölümü öğrencileri, Fen Edebiyat Fakültesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencileri; İşletme Fakültesi nin İşletme Bölümü ve Ekonomi ve Finans bölümü öğrencileri, Spor Bilimleri Fakültesinin  Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri; Tütün Eksperliği Yüksekokulu’nun Tütün Eksperliği Bölümü Öğrencileri   ile İngilizce Hazırlık eğitimine devam etmektedir.Yüksekokulumuzda akademik personel olarak, 40 kadrolu Öğretim Görevlisi,  2547 sayılı kanunun Yabancı Uyruklu Sözleşme 34. maddesi uyarınca 6 Öğretim Görevlisi, Ayrıca Yüksekokulumuzda kadrolu olarak görev yapan 1 Yüksekokul Sekreteri, 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesine göre görevlendirmeli, 1 Şef , 1 Ayniyat Saymanı, 1 Memur ve 1 Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır. Yüksekokulumuzun amacı üniversitemiz birimlerinde okutulan Yabancı Dil derslerinin verilmesini ve  hazırlık eğitimini sağlamaktır.

FİZİKİ OLANAKLAR

Yabancı Diller Yüksekokulu şehir merkezindeki konumlandırılmış Merkez Yerleşke bünyesinde geniş yeşil alan içerisindeki binası ile İngilizce hazırlık eğitimini sürdürmektedir. Yüksekokul binasında her biri bilgisayar, projeksiyon ve ses sistemi donanımlı 33 derslik, 7 adet idari büro/çalışma odası, 7 adet akademik personel çalışma odası ve öğrencilerin yıl boyunca faydalanabilecekleri bir dil kütüphanesi bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz yerleşke içerisinde bulunan sinema salonu ve kafeteryayı da kullanabilmektedir.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ORGANİZASYON ŞEMASI


İLETİŞİM

  0 (236) 239 45 32
        0 (236 )238 53 41

  0 (236) 238 95 71

  yabancidiller@cbu.edu.tr

        ydb.ogrenci@cbu.edu.tr (Öğrenci İşleri)

   Şehitler Mah. 700 Sk. No: 2 Şehzadeler / Manisa

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik